Regionálny klub Banská Bystrica Spoločnosti Parkinson Slovensko patrí medzi najväčšie a najaktívnejšie kluby na Slovensku.
Tesne po začatí vyvádzania pandémie Covid 19 na Slovensku, sme oslovili firmu Gevorkyan, ktorá je príkladom úspešného podnikania na Slovensku i v zahraničí. Mali sme záujem o poskytnutie ochranných masiek pre našich členov. Boli sme prekvapení ústretovosťou, celkovým pozitívnym prístupom pracovníkov firmy i osobne pána Gevorkyana. Firmy Gevorkyan neváhala pomôcť postihnutým ľuďom, poskytla im bezplatne ochranné masky, za čo im patrí úprimná vďaka členov klubu Banská Bystrica. Vo svojom ľudskom prístupe je ozajstným vzorom pre iné firmy, ale tiež aj pre štátne inštitúcie, ktoré majú v kompetencii riešenie problematiky parkinsonikov.
V mene všetkých členov regionálneho klubu firme Gevorkyan ešte raz ďakujem a želám im mnoho úspechov v ich ďalšej práci.

Ivan Štubňa
podpredseda Regionálneho klubu parkinsonikov Banská Bystrica